Ingrid Reigstad er en kreatør med kjærlighet for konseptutvikling og jobber for det meste innenfor fotografi og grafisk design. Hun har en bachelor i Fashion Photography og er selvlært grafisk designer. Tidligere har hun blant annet jobbet som assistent for PYLOT Magazine og The Protagonist Magazine. Innenfor arbeidet sitt interesserer hun seg for former, identitet og det ukjente. Ta kontakt for samarbeid eller trykk for å se
FOTOGRAFI

,

GRAFISK DESIGN

,

KONTAKT

.

Du kan også scrolle videre om du er modig.

SELVINITIERT PROSJEKT – NATURHISTORISK MUSEUM MYSTICAE – MEMBERS EXHIBITION FINAL MAJOR PROJECT – SUBCONCIOUS
MASÅVA PERSONAL SOME-PROFIL – SKUMMA KULTUR